(730) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź ( PDF, 123 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 91 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 83 KB)