(725) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie liczby osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mosinie, spółkach gminnych, szkołach, przedszkolach, bibliotekach, MOK, Galerii Sztuki

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 173 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 96 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 30 KB)