(722) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie działań doraźnych Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Pana Marcina Lisa dla sprawnego działania organu wykonawczego.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 106 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 96 KB)


Interpelacja radnej

Interpelacja (PDF, 69 KB)