(714) Zapytania radnego Romana Kolankiewicza w sprawie braku piasku w piaskownicy w sołectwie Rogalin, przy ul. Nowej.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 119 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 95 KB)


Zapytanie radnego

Zapytania (PDF, 67 KB)