(711) Zapytanie radnej Izabeli Demskiej w sprawie parkowania samochodów na ulicy Świerkowej w Mosinie.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 125 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 93 KB)


Zapytanie radnej

Zapytanie (PDF, 79 KB)