(710) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Sowinieckiej 6c.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 123 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 95 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 38 KB)