(709) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie wykonania tablic informacyjnych i drogowskazów do miejsc pamięci.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 154 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 98 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 52 KB)