(707) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie wykonania projektu budowy drogi w ul. Skrzynka w Krosinku.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 111 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 93 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 37KB)