(706) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie pozwolenia na budowę domów mieszkalnych na terenie przeznaczonym pod usługi sportu.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 120 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 95 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 59 KB)