(704) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie dokumentacji dotyczącej drogi wojewódzkiej 431.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 124 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 99 KB)


Interpelacja radnej

Interpelacja (PDF, 83 KB)