(699) Interpelacja radnego Mieczysława Rożka w sprawie zabezpieczenia funduszy budżetu na rok 2023 na dokończenie ul. Piaskowej od ul. Topolowej do ul. Targowej w Mosinie.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 118 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 96 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 54 KB)