(692) Zapytanie grupy radnych w sprawie wniosków Gminy Mosina do Wieloletniego Programu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych do Aquanet S.A.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 124 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 99 KB)


Zapytanie grupy radnych

Zapytanie (PDF, 60 KB)