(691) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie uzgodnień z WZDW w zakresie projektowanego odcinka przebudowy DW 431 Mosina-Rogalinek (most).

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 129 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 99 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 192 KB)