(690) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu, Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 124 KB)

Załącznik do odpowiedzi (PDF, 112 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 97 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 41 KB)