(687) Zapytanie radnego Adama Monikowskiego w sprawie projektu budowy ul. Dolnej w Daszewicach.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 115 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 96 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 34 KB)