(685) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie komunalizacji działki o numerze ewidencyjnym 1205/11, obręb Mosina.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 130 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 95 KB)


Zapytanie radnej

Zapytanie (PDF, 66 KB)