(684) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie udostępnienia porozumienia z Wodami Polskimi dotyczącego odwodnienia/kanalizacji deszczowej dla wsi Rogalinek.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 113 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 93 KB)


Interpelacja radnej

Interpelacja (PDF, 68 KB)