(680) Zapytania radnego Michała Kleibra w sprawie realizacji zakupu umundurowania dla Straży Pożarnej

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 114 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 95 KB)


Zapytania radnego

Zapytania (PDF, 67 KB)