(679) Interpelacja radnego Dominika Michalaka w sprawie poprawy organizacji ruchu w rejonie ulicy Śremskiej/Lema/Gałczyńskiego w Mosinie

Udzielona odpowiedź nr 2

Odpowiedź  (PDF, 128 KB)


Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 125 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 98 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 158 KB)