(677) Interpelacja radnej Eweliny Dudek w sprawie korekty rozkładu jazdy autobusu 699 i 698

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 122 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 97 KB)


Interpelacja radnej

Interpelacja (PDF, 39 KB)