(676) Zapytania radnej Izabeli Demskiej w sprawie zabezpieczenia skarpy nasypu przy drodze 430 od strony placu zabaw przy ul. Nizinnej w Mosinie

Udzielona odpowiedź nr 2

Odpowiedź z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon w Kościanie (PDF, 53 KB)


Udzielona odpowiedź

Informacja o przekazaniu zapytania (PDF, 129 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 97 KB)


Zapytania radnej

Zapytania (PDF, 81 KB)