(672) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 125 KB)


Informacja o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi

Informacja (PDF, 115 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 92 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 44 KB)