(671) Zapytanie radnego Zbigniewa Grygiera w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 109 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 936 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 62 KB)