(700) Zapytanie radnego Waldemara Waligórskiego w sprawie realizacji zadań zaplanowanych w budżecie Gminy Mosina na rok 2022.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 125 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 94 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 79 KB)