(669) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 111 KB) Załącznik do odpowiedzi (PDF, 337 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 93 KB)


Zapytanie radnej

Zapytanie (PDF, 39 KB)