(667) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie tablic z nazwami ulic.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 124 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 94 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 27 KB)