(666) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie zadań inwestycyjnych niewykonanych w roku 2021.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 360 KB)

Załącznik do odpowiedzi (PDF, 251 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo(PDF, 94 KB)


Zapytanie radnej

Zapytanie (PDF, 82 KB)