(665) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 112 KB)

Załącznik do odpowiedzi (PDF, 126 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 99 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 411 KB)