(664) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie bezpieczeństwa przy węźle przesiadkowym.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 133 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 93 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 37 KB)