(662) Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie nagród finansowych dla kadry kierowniczej i pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz w sprawie biletomatów na węzłach

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 160 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 97 KB)


Zapytania radnego

Zapytania (PDF, 54 KB)