(659) Zapytanie radnej Wiesławy Mani w sprawie likwidacji spółki „Park Strzelnica”

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 119 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 94 KB)


Zapytanie radnej

Zapytanie (PDF, 73 KB)