(657) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie niepełnej odpowiedzi na zapytanie BR.0003.636.2022 z dnia 24.03.2022 r.

Udzielona odpowiedź nr 2

Odpowiedź (PDF, 112 KB)

Załącznik do odpowiedzi (PDF, 308 KB)


Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 111 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 97 KB)


Zapytanie radnej

Zapytanie (PDF, 43 KB)