(655) Zapytanie radnej Izabeli Demskiej w sprawie wskazania terminu wykonania dodatkowych separatorów ruchu na ulicy Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 119 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo ( PDF, 90 KB)


Zapytanie radnej

Zapytanie (PDF, 71 KB)