(650) Zapytania radnego Michała Kleibera w sprawie umowy najmu zawartej między Gminą Mosina, a najemcą lokalu komunalnego.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 132 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 112 KB)


Zapytania radnego

Zapytanie (PDF, 58 KB)