(649) Zapytania radnej Eweliny Dudek w sprawie budowy punktu przeładunkowego odpadów komunalnych.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 68 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 115 KB)


Zapytania radnej

Zapytania (PDF, 45 KB)