Interpelacje i zapytania do nr 648

(642) Zapytanie radnego Macieja Pateli w sprawie ulicy Cichej w Drużynie oraz ulicy Sosnowej w Pecnej.


Lista wiadomości