Interpelacje i zapytania do nr 648

(641) Zapytanie radnego Macieja Pateli w sprawie ścieżek rowerowych Borkowice-Drużyna, Drużyna -Pecna.


Lista wiadomości