Interpelacje i zapytania do nr 648

(632) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.


Lista wiadomości