Interpelacje i zapytania do nr 648

(627) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie obiektów kultu religijnego.


Lista wiadomości