Interpelacje i zapytania do nr 648

(614) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej.


Lista wiadomości