Interpelacje i zapytania do nr 648

(613) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie inwentaryzacji wszystkich studni chłonnych na ulicach gruntowych i utwardzonych w całej Gminie.


Lista wiadomości