Interpelacje i zapytania do nr 648

(609) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie kontroli wywozu nieczystości płynnych z domowych oczyszczalni na terenie gminy Mosina.


Lista wiadomości