Interpelacje i zapytania do nr 648

(606) Zapytania radnej Jolanty Szymczak w sprawie nabycia przez Gminę Mosina nieruchomości o nr ewid. 1204/2 i 1205/11, obręb Mosina, na których zlokalizowane jest przejście podziemne w ciągu


Lista wiadomości