Interpelacje i zapytania do nr 648

(601) Zapytanie radnego Andrzeja Raźnego w sprawie przychodów z podatków dla Gminy Mosina.


Lista wiadomości