Interpelacje i zapytania do nr 648

(598) Zapytanie radnego Dominika Michalaka dotyczące podejmowanych czynności przez Urząd Miejski w zakresie ściągania zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami.


Lista wiadomości