Interpelacje i zapytania do nr 648

(587) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie zebranych informacji odnośnie konieczności doświetleń przejść dla pieszych na terenie gminy Mosina


Lista wiadomości