Interpelacje i zapytania do nr 648

(583) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami stron internetowych Urzędu Miejskiego w Mosinie, spółek komunalnych i jednostek or


Lista wiadomości