Interpelacje i zapytania do nr 648

(578) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie przejścia podziemnego na ul. Sowinieckiej w Mosinie- możliwość nabycia przez Gminę Mosina nieruchomości o nr ewid. 1204/2 i 1205/11, obręb


Lista wiadomości