Interpelacje i zapytania do nr 648

(570) Zapytanie radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie wpływów do budżetu Gminy Mosina z tytułu opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej.


Lista wiadomości