Interpelacje i zapytania do nr 648

(557) Zapytania radnego Andrzeja Raźnego w sprawie mundurów dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.


Lista wiadomości